Řešení nerovnic

Ke každé nerovnici přiřaď číslo, které bude vyhovovat zápisu.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/60
Anotace: Řešení nerovnic – žák řeší nerovnice
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Pomocí číselné osy či zápisu v desítkové soustavě porovnává čísla a řeší nerovnice.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: Číslo, porovnání, nerovnice
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 10 let / 5. ročník
Celková velikost: 35 kB – soubor .htm
58 012 < < 75 300
1 755 298 < < 2 785 501
75 032 < < 82 689
98 596 < < 102 870
113 589 < < 136 905
398 005 < < 458 006
509 650 < < 600 000
598 505 < < 614 050
687 010 < < 756 580
755 000 < < 823 840
1 258 698 < < 1 580 045