Porovnávání čísel

Postupně porovnej zapsané dvojice čísel.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/59
Anotace: Porovnávání čísel – žák porovnává dvojice zapsaných čísel
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Pomocí číselné osy či zápisu v desítkové soustavě porovnává čísla a řeší nerovnice.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: Číslo, porovnání, nerovnice
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 10 let / 5. ročník
Celková velikost: 39 kB – soubor .htm
75 369
96 357
956 654
956 654
72 896
72 698
1 689 582
1 869 582
569 542
564 942
698 745
698 745
1 452 147
1 425 147
5 879 589
5 879 598
745 632
475 326
58 963
5 896
879 564
879 645
1 236 547
1 234 698
471 471
471 471
237 598
38 471
878 963
887 999
58 853
58 853
447 562
744 621
58 977
588 977
805 645
85 645
690 002
691 001