Rozklad čísel pomocí tabulky

Zadaná čísla rozlož v desítkové soustavě - do tabulky zapiš počet miliónů, statisíců, desetitisíců, tisíců, stovek, desítek a jednotek.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/56
Anotace: Rozklad čísel v tabulce – žák rozkládá čísla v desítkové soustavě
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Rozkládá čísla v desítkové soustavě.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: Číslo, rozklad, soustava
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 10 let / 5. ročník
Celková velikost: 52 kB – soubor .htm
číslo
M
ST
DT
T
S
D
J
1 356 950
2 806 035
5 005 306
905 601
68 025
3 005 627
9 159 456
528 903
3 310 893
2 508 632