Zápis čísel v tabulce

Prohlédni si zápis čísel v tabulce. Poté zapisuj vlevo číslo zmenšené o 1 000, vpravo číslo zvětšené o 1 000.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/55
Anotace: Zápis čísel v tabulce – žák zapisuje čísla menší a větší
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte a zapisuje přirozená čísla.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: Číslo, menší, větší
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 10 let / 5. ročník
Celková velikost: 42 kB – soubor .htm
číslo zmenšené o 1 000zvolené čísločíslo zvětšené o 1 000
290 920
920 243
149 080
1 640 000
1 809 000
1 000 580
2 489 000
1 309 900
751 603
3 000 650