Zápis čísel

Postupně si přečti zapsaná čísla a do rámečku je zapisuj pomocí číslic.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/51
Anotace: Zápis čísel – žák čte a zapisuje zadaná čísla zapsaná slovy
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte a zapisuje přirozená čísla.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: číslo
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 10 let / 5. ročník
Celková velikost: 35 kB – soubor .htm
osm set třicet dva tisíce sedmdesát čtyři
milión devět set tři tisíce devadesát osm
dvanáct miliónů padesát pět tisíc pět
pět set osmdesát tisíc šest set padesát osm
osmnáct miliónů sedm set tisíc devět set dva
devadesát osm tisíc dvě stě osmnáct
milión sto tisíc dvacet šest
dva milióny čtyři sta osm tisíc čtyři sta pět
milión třicet devět tisíc osm set padesát sedm
sto devadesát šest tisíc