Čtení čísel

Přečti si zapsaná čísla a poté k nim přiřaď správně napsaná slova.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/50
Anotace: Čtení čísel – žák přiřazuje k zapsanému číslu číselný zápis napsaný slovy
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte a zapisuje přirozená čísla.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: číslo
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 34 kB – soubor .htm
794 189
983 206
1 605 065
19 089 508
19 800 958
671 062
2 825 501
19 010 819
2 006 006
16 051 203