Zápis čísel

K číslu napsanému slovy přiřaď správný číselný zápis.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/49
Anotace: Zápis čísel – žák přiřazuje k číslu napsanému slovy číselný zápis
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte a zapisuje přirozená čísla.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: číslo
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 34 kB – soubor .htm
dva tisíce dvě stě osmdesát čtyři
dvacet osm tisíc čtyřicet
dvacet tisíc osm set čtyři
dva tisíce osm set čtyři
dva tisíce osmdesát čtyři
deset tisíc osmdesát čtyři
deset tisíc dvacet pět
dvacet pět tisíc
tři sta dvacet pět
tři tisíce pět set dvacet pět