Posloupnost čísel

Do mezer postupně doplňuj číselnou řadu podle návodu. Před kontrolou si porovnej první a poslední číslo.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/48
Anotace: Posloupnost čísel – žák postupně doplňuje číselné řady
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Srovnává čísla pomocí lineárního uspořádání.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: Číslo, porovnání, řada
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 10 let / 5. ročník
Celková velikost: 38 kB – soubor .htm
Postupuj od prvního čísla - každé další, které doplníš, musí být větší o 3 000:
283 823 | | | | | | | | | |

Postupuj od prvního čísla - každé další, které doplníš, musí být menší o 4 000:
283 823 | | | | | | | | | |