Posloupnost čísel

Vyber všechna čísla, která jsou větší než 40 000. Na řádky je uspořádej podle velikosti od největšího po nejmenší.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/46
Anotace: Posloupnost čísel – žák uspořádá čísla podle velikosti
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Srovnává čísla pomocí lineárního uspořádání.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: Číslo, porovnání, řada
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 10 let / 5. ročník
Celková velikost: 43 kB – soubor .htm