Porovnání čísel

Porovnej zadaná čísla.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/44
Anotace: Porovnání čísel – žák porovnává dvojice čísel
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Pomocí číselné osy či zápisu v desítkové soustavě porovnává
čísla.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: číslo, porovnání
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 8 – 9 let / 3. – 4. ročník
Celková velikost: 34 kB – soubor .htm
546 564
742 738
395 359
785 685
932 923
438 419
655 566
658 658
874 875
432 375
931 932
548 546