Rozklad čísel

Podle počtu stovek, desítek a jednotek zapisuj správná čísla.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/42
Anotace: Rozklad čísel – žák zapisuje čísla podle jejich rozkladu v desítkové soustavě
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Rozkládá čísla v desítkové soustavě.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: číslo, rozklad, desítková soustava
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 8 – 9 let / 3. – 4. ročník
Celková velikost: 33 kB – soubor .htm
5 stovek, 4 desítky, 7 jednotek
2 stovky, 9 desítek, 6 jednotek
9 stovek, 2 desítky, 9 jednotek
6 stovek, 0 desítek, 0 jednotek
0 stovek, 3 desítky, 7 jednotek
8 stovek, 9 desítek, 0 jednotek
9 stovek, 9 desítek, 9 jednotek
3 stovky, 4 desítky, 1 jednotka