Čarodějnice

Po přečtení celého článku zapisuj slova podle nápovědy. Vyber si jiné strašidlo a do písanky zapiš jeho podrobný popis.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/39
Anotace: Čarodějnice – žák zapisuje slova z textu podle nápovědy. Popisuje jedno ze strašidel.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, atribut, postava
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 48 kB – soubor .htm
1        2             
                 
     3              
4                   
      5    6           
                 
        7      8       
                 
      9