O dvanácti měsíčkách

Po přečtení celého článku k sobě přiřaď měsíce a jejich vyučení. Vyber si některý z měsíců, vymysli a do písanky o něm zapiš báseň. Využij rýmů, které máš ve svém sešitě.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/38
Anotace: O dvanácti měsíčkách – žák přiřadí podle textu měsíce a jejich vyučení. K jednomu z měsíců zrýmuje báseň.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, atribut, postava, báseň
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 43 kB – soubor .htm
červenec
srpen
září
červen
listopad
leden
květen
únor
říjen
březen
prosinec
duben