Jak se Mach a Šebestová setkali s Karlem IV.

Po přečtení celého článku seřaď věty tak, jak následují za sebou podle děje. Do sešitu si zapiš, kde přesně se nachází Chrám svatého Víta.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/37
Anotace: Jak se Mach a Šebestová setkali s Karlem IV. – žák seřadí věty podle děje, shromáždí informace o Chrámu svatého Víta.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Vyhledá a zaznamená požadované informace.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, atribut, postava, historie
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 37 kB – soubor .htm