Cecil

Po přečtení článku zapisuj do doplňovačky slova podle nápovědy.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/36
Anotace: Cecil – žák doplňuje slova z textu podle nápovědy.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, atribut, postava
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 42 kB – soubor .htm
  1    2     3      4      
               
      5     6        
               
7