Bublinová řeč

Po přečtení celého článku zapisuj do doplňovačky slova podle nápovědy. Do písanky napiš zamyšlení o tom, co si asi myslí vánoční kapr, co by vyprávěl, kdyby uměl mluvit.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/35
Anotace: Bublinová řeč – žák doplňuje slova z textu podle nápovědy. Vytvoří vlastní zamyšlení.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby literárního díla. Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, atribut, postava
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 44 kB – soubor .htm
 1          
     2      
    3       
         
   4        
5           
         
         
6           
        7   
  8