Co má váhu

Po přečtení celého článku seřaď věty tak, jak následují za sebou podle děje. Do písanky napiš vyprávění s názvem Bere to na lehkou váhu.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/34
Anotace: Co má váhu – žák seřadí věty podle děje. Vlastními slovy vysvětlí skutečný význam rčení.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby literárního díla.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, atribut, postava, rčení
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 37 kB – soubor .htm