Kamarádi

Po přečtení celé pohádky zapiš odpovědi na otázky. Byli vojáci opravdu kamarádi? Do sešitu si zapiš, co vše jeden pro druhého vykonal.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/33
Anotace: Kamarádi – žák zapíše odpovědi na otázky. Zhodnotí znaky kamarádství.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby literárního díla.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, atribut, postava
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 48 kB – soubor .htm
           1    
             
   2            
     3          
   4       5       
       6        
             
  7             
          8     
9               
      10         
             
 11