Král

Po přečtení článku zapiš správná slova podle nápovědy. Podle popisu nakresli krále do svého sešitu. Poté si vyber jinou pohádkovou postavu a její podobný popis zapiš do písanky.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/32
Anotace: Král – žák vyhledává v textu slova podle nápovědy. Nakreslí krále podle popisu. Napíše popis pohádkové postavy.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Tvoří vlastní literární texty. Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby literárního díla.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, atribut, postava
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 53 kB – soubor .htm
1       2           
              
 3    4             
              
              
   5    6           
              
7                
          8      
     9           
              
 10           11      
     12      13       
              
     14           
              
      15