Král měl tři syny

Po přečtení celé pohádky spoj k sobě správné dvojice. Do sešitu si zakresli podle popisu královu krajinu, na kterou se spěchal podívat. V encyklopedii vyhledej protěž a do sešitu si zakresli, jak vypadá.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/31
Anotace: Král měl tři syny – žák vyhledává v textu a přiřazuje správné dvojice. Zakresluje podle popisu královu krajinu a protěž.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby literárního díla.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, atribut
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 37 kB – soubor .htm
klobouček
Rychlomil odjel
Siloslav odjel
Bugasseratti skončil
Bull-Bagr Special skončil
Honza odjel
moped skončil
hospůdka
tisíc pět set