Čísla v pohádkách

Po přečtení článku postupně vypiš všechny číslovky.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/30
Anotace: Čísla v pohádkách – žák vyhledá a doplní číslovky
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, atribut
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 45 kB – soubor .htm
      1     
         
         
     2    3    
         
    4    5     
         
  6    7       
         
8        9     
         
         
         
  10      11