Rozum a Štěstí

Po přečtení pohádky doplňuj postupně postavy a součásti kouzla podle nápovědy. V týmu si rozdělte role a zdramatizujte text.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/29
Anotace: Rozum a Štěstí – žák doplňuje slova z textu podle nápovědy. Se spolužáky zdramatizuje text.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Odpovídá na otázky k textu, učí se vybírat hlavní body a důležitá slova. V kolektivu spolužáků se pokouší o dramatizaci textu.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, hrdina, děj, dramatizace
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 49 kB – soubor .htm
  1                
    2              
3              4      
           5       
          6        
 7                 
         8         
  9                
                
   10          11       
           12