O Kateřince a tlustém červeném svetru

Po přečtení pohádky doplňuj postupně slova podle nápovědy. Vyber si šest libovolných podstatných jmen a do písanky z nich sestav svůj vlastní vymyšlený příběh.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/28
Anotace: O Kateřince a tlustém červeném svetru – žák doplňuje slova z textu podle nápovědy. Sestaví svůj příběh se slovy z pohádky.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Odpovídá na otázky k textu, učí se vybírat hlavní body a důležitá slova. Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, hrdina, děj, poučení
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 42 kB – soubor .htm
 1          
       2    
3           
         
4     5        
         
         
      6     
   7