O bezohledném slonovi

Po přečtení celého článku doplň chybějící slova. Do sešitu si zapiš, jaké poučení plyne z této pohádky. V týmu si rozdělte role - slon, mravenec, vypravěč - a pohádku přečtěte po rolích.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/27
Anotace: O bezohledném slonovi – žák doplňuje chybějící slova a stanoví poučení z pohádky. Pohádku čte po rolích.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Odpovídá na otázky k textu, učí se vybírat hlavní body a důležitá slova.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, hrdina, děj, poučení
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 39 kB – soubor .htm
Slon byl . Myslel si, že je bůhvíjaký . Zastavil, až se mu chobot rozhoupal jak . Ty jsi ten , který mi nesahá ani po chodidlo? Dupl nohou tak , že vyletěl z cesty oblak prachu. Mravenec začal zpívat mravenčí . Zpíval nahlas a . Začal slona učit slušnému .