Jak se Huňáč a Fuňáč spletli

Po přečtení celé pohádky doplňuj postupně slova podle nápovědy. Do sešitu si zapiš, kdo měl koho v pohádce hrát. Z čítanky si vyber jedno přísloví nebo rčení, promysli si, co znamená. Poté se ho pokus na čtvrtku ilustrovat tak, aby z obrázku byl patrný jeho správný význam.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/26
Anotace: Jak se Huňáč a Fuňáč spletli – žák doplňuje slova z textu podle nápovědy, zaznamená dojmy z četby. Ilustruje přísloví nebo rčení – zachytí jeho skutečný význam.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Odpovídá na otázky k textu, učí se vybírat hlavní body a důležitá slova.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, hrdina, děj, rčení, přísloví
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 44 kB – soubor .htm
   1        
  2         
         
3   4          
         
     5    6    
         
7           
         
8     9