O ořechovém lese

Po přečtení celé pohádky doplňuj slova podle nápovědy. Do sešitu si zapiš, jak vznikl ořechový les a proč nemohl lovec jelena zastřelit.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/25
Anotace: O ořechovém lese – žák doplňuje slova z textu podle nápovědy, zaznamená dojmy z četby
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním. Odpovídá na otázky k textu, učí se vybírat hlavní body a důležitá slova.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, hrdina, děj
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 55 kB – soubor .htm
 1      2                   
             3           
4          5                
  6                      
          7        8        
9                        
                      
          10              
                      
                      
11