Pohádka

Pokus se zpaměti doplnit chybějící slova. Pokud ti to nepůjde, můžeš použít čítanku. Poté vymysli a do písanky napiš vlastní pohádku.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/24
Anotace: Pohádka – žák doplňuje text s popisem pohádky. Zkusí napsat vlastní pohádku.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, hrdina
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 36 kB – soubor .htm
Pohádka se v dávné minulosti šířila pouze ústním podáním mezi lidmi. Tyto pohádky v pozdější době (např. Božena Němcová, Karel Jaromír Erben) a . Vedle toho začaly vznikat i pohádky , které už nevycházely z námětů původních lidových pohádek, a byly celé vymyšleny . Pohádka má poutavý a často v ní vystupují bytosti. Ty pomáhají pohádkovým a přispívají k tomu, že nakonec zvítězí nad .