Maxipes Fík v pohádkové zemi

Po přečtení celého článku doplňuj jména postav z klasických pohádek. Do sešitu popiš vzhled maxipsa Fíka a vypiš jeho vlastnosti. Ostatním spolužákům přečti úryvek, který tě nejvíc pobavil.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/23
Anotace: Maxipes Fík v pohádkové zemi – žák doplňuje jména pohádkových postav. Popisuje vzhled maxipsa Fíka, hlasitě čte úryvek textu.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, hrdina
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 48 kB – soubor .htm
             1    
 2                
        3         
               
    4        5       
6                 
               
7                 
               
8                 
               
   9