Poznávání pohádek

Pokus se poznat, o jakou pohádku se jedná.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/22
Anotace: Poznávání pohádek – žák poznává podle nápovědy známé české pohádky.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, hrdina
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 52 kB – soubor .htm