Pohádka

Po přečtení článku doplňuj, s kým nebo čím se setkáme v pohádkách.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/21
Anotace: Pohádka – žák hledá a doplňuje podle nápovědy pohádkové atributy.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: pohádka, hrdina, báj, mýtus
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 48 kB – soubor .htm
 1             2   3      
        4           
5                   
                 
        6    7         
                 
 8                  
          9         
                 
                 
                 
                 
     10