Hoj ty Štědrý večere

Postupně v básni doplňuj vynechaná slova.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/9
Anotace: Hoj ty Štědrý večere – žák doplní v básni vynechaná slova. Zarecituje ji spolužákům.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Přednáší vhodné literární texty zpaměti. Seznamuje se se základními pojmy literární teorie.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 34 kB – soubor .htm
Hoj, ty Štědrý večere, Karel Jaromír Erben, Čítanka pro 4. ročník, Nová škola, 2003, strana 62, ISBN 80-7289-050-6
Hoj, ty Štědrý ,
ty svátku,
komu dobrého
neseš na ?

Hospodáři ,
po výslužce,
kohoutovi ,
jeho družce.

Ovocnému
od kosti
a na stěnu
tomu, kdo se .