Smutný čmelák

Postupně doplňuj do básně rýmy. Do sešitu zapiš, kolik má báseň veršů a kolik slok. Dále si napiš, jak přečkávají zimu včely.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/8
Anotace: Smutný čmelák – žák přednese báseň spolužákům. Do básně doplní správné rýmy. Zapíše počet veršů a slok, vypíše dojmy o včelách.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Přednáší vhodné literární texty zpaměti. Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Zaznamenává své dojmy z četby.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 44 kB – soubor .htm

Smutný čmelák, Miloš Kratochvíl, Čítanka pro 4. ročník, Nová škola, 2003, strana 55, ISBN 80-7289-050-6
Napsal mladý čmelák
„Miluji tě velmi .“

Napsal to své
na list růže pod .
Jenže noc a ráno ,
listy zežloutly a

Čmelák bručí: „A co ?
Jak dostanu ?“
Všechny listy zničil ,
už není kam napsat !

Je podzim, čmelák má
včelka už spí ve svém .
Vyzná se jí ze své ,
až rozkvetou .