Výlet do Čech

Přiřaď k sobě správné rýmy. Zarýmuj si a do písanky napiš vlastní báseň o krásách v Pardubickém kraji.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/7
Anotace: Výlet do Čech – žák přednese báseň spolužákům. Přiřadí k sobě správné rýmy. Zrýmuje a zapíše vlastní báseň.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Přednáší vhodné literární texty zpaměti. Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 33 kB – soubor .htm
ze všech stran
skvost
den
směr
na východ
na západ
matčin klín