Pohádka

Po přečtení básně zapiš do doplňovačky počet slok, veršů, a vypiš rýmy.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/6
Anotace: Pohádka – žák rozliší sloky a verše, vypíše rýmy
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 39 kB – soubor .htm
       1        
             
             
      2         
             
3       4          
             
 5