Knihovnice, Vazač knih

Přiřaď k sobě dvojice slov, která se rýmují. Jednu z básní přednes členům svého týmu, zkus to zpaměti. Do sešitu si napiš, která další povolání souvisejí se vznikem a prodejem knih.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/5
Anotace: Knihovnice, Vazač knih – žák přednese báseň spolužákům. Vypíše povolání související se vznikem a prodejem knih, přiřadí k sobě rýmy.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Přednáší vhodné literární texty zpaměti. Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Zaznamenává své dojmy z četby.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 33 kB – soubor .htm
knihovnici
mají
nehleděla
okamžiku
stránce
pán
list