Září

Přiřaď k sobě dvojice slov, která se rýmují. Báseň přednes ostatním spolužákům, alespoň dvě sloky zpaměti. Do sešitu vypiš slovní spojení, která se vážou k podzimu.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/4
Anotace: Září – žák přednese báseň spolužákům. Vypíše slovní spojení o podzimu, přiřadí k sobě rýmy.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Přednáší vhodné literární texty zpaměti. Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Zaznamenává své dojmy z četby. Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 33 kB – soubor .htm
září
únavou
práci
modrají
sládnou
nití