Proč to tajit

Po přečtení básně seřaď jména obcí podle abecedy. Do písanky zapiš vyprávění o tom, jak asi vznikl název obce, ve které bydlíš.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/3
Anotace: Proč to tajit – žák seřadí zadaná jména podle abecedy. Vymyslí a zapíše vyprávění o vzniku názvu své obce.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 35 kB – soubor .htm