Škola

Pokus se zpaměti doplnit chybějící slova. Se spolužákem vymyslete rýmy, sestavte z nich verše a do písanky napište báseň o škole. Měla by mít dvanáct veršů ve třech slokách.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/2
Anotace: Škola – žák doplní zpaměti chybějící slova básně. Vymyslí rýmy, sestaví verše a zrýmuje vlastní báseň.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Tvoří vlastní literární texty. Seznamuje se se základními pojmy literární teorie.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 36 kB – soubor .htm
Škola, Jan Šimlík, Čítanka pro 4. ročník, Nová škola, 2003, strana 9, ISBN 80-7289-050-6
Každé ráno, achich, ,
budík zvoní na .
Z kuchyně už máma volá:
!“
Rychle umýt, ,
na záda si tašku .
je můj kamarád,
chodím do ní .