Pět ježibab

Po přečtení básně k sobě přiřaď verše tak, jak jdou za sebou. Do sešitu si zapiš význam slovního spojení ježibaby se štětí. V týmu vymyslete zaříkadlo pro splnění neoblíbené činnosti. Zapište ho do písanky.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/19
Anotace: Pět ježibab – žák k sobě přiřadí správné verše. Vysvětlí význam slovního spojení. Vymyslí a napíše zaříkadlo.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby. Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka, význam
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 34 kB – soubor .htm
Pět ježibab, Pavel Šrut, Čítanka pro 4. ročník, Nová škola, 2003, strana 132, ISBN 80-7289-050-6
Pět ježibab s jedním okem
letí jako hejno ptáků,
Pět ježibab s jedním uchem
letí, letí, v letu svačí
Pět ježibab s jedním nosem
A když nejdu, tak se štětí