Nevýhody středověkého rytíře

Po přečtení básně k sobě přiřaď verše tak, jak jdou za sebou. Do sešitu si vypiš dvě přirovnání a vymysli co nejvíce rýmů se slovem král.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/18
Anotace: Nevýhody středověkého rytíře – žák k sobě přiřadí správné verše. Vypíše přirovnání, vymyslí rýmy.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby. Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka, přirovnání
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 36 kB – soubor .htm
Nevýhody středověkého rytíře, Michal Černík, Čítanka pro 4. ročník, Nová škola, 2003, strana 122, ISBN 80-7289-050-6
Je to velké umění,
Rytíři musí padnout jako ušité na tělo,
S nadšením jede vstříc válčení.
a už na něj nevleze.
Musí válčit pěšmo
Rytíře zmáhá těžká váha,
Zatímco na bojišti
v železných kloubech povrzává
Povrzává táhle
Za čest vítězství a krále,
Jelikož je přilbou zamaskován,
To má za trest,
V tom brnění
Je sám sobě nedobytný a těžký