Vzpomínka na pravěké doby aneb zlatý věk

Po přečtení básně k sobě přiřaď správné verše. Báseň si rozdělte v týmu a zarecitujte ji ostatním spolužákům.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/16
Anotace: Vzpomínka na pravěké doby – žák k sobě přiřadí správné verše. Báseň týmově zarecituje spolužákům.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Přednáší vhodné literární texty zpaměti.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 36 kB – soubor .htm
Vzpomínka na pravěké doby aneb zlatý věk, Michal Černík, Čítanka pro 4. ročník, Nová škola, 2003, strana 97, ISBN 80-7289-050-6
Ach, to byl zlatý věk,
Jídelnu, ložnici, kuchyni
Když naši chytili mamuta,
a pak jsme se pod jedlí
Tatínek nakreslil do skály,
Statečný byl můj tatínek,
Poručil mu: „Hřej a bdi
A ohýnek hřál jak štěně
Jednou táta řekl: „Dá to ale práci,
Musím vynalézti abecedu,
Máma řekla: „Ještě dnes
Taky zrcadlo, šaty a střevíce,
Táta kyjem praštil o pařez,
a mocně zvolal: „Mámo,
A tak začaly dějiny