Páni kluci

Zpaměti do básně doplň rýmy. Do sešitu si zapiš, co jsou bláznivé nápady. Namaluj si jez na potoce. Vymysli a do písanky popiš úžasný stroj na výrobu… ze vzdálené budoucnosti.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/15
Anotace: Páni kluci – žák doplní vynechané rýmy. Vypíše a namaluje dojmy z přednesu. Popíše stroj z budoucnosti.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby. Tvoří vlastní literární texty.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 33 kB – soubor .htm
Páni kluci, Jiří Žáček, Čítanka pro 4. ročník, Nová škola, 2003, strana 76, ISBN 80-7289-050-6
Páni kluci jsou tu k tomu,
aby svět byl veselý.
Vystartují ráno z
jako když je .

Nevydrží chvíli v klidu,
píšou na zeď, kdo co je,
prozkoumají ,
promění se v .

Na potoce staví jezy,
loví lvy a vorvaně,
vymýšlejí ,
chytí hvězdu do .

Neleknou se blesku, hromu,
nevadí jim mráz a led.
Páni kluci jsou tu k ,
aby se svět točil .