Stalo se na Karlově mostě

Báseň zarecituj členům svého týmu. Poté zkus zpaměti doplnit do básně vynechané rýmy.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/13
Anotace: Stalo se na Karlově mostě – žák doplní vynechané rýmy. Báseň zarecituje spolužákům.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Přednáší vhodné literární texty zpaměti.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 37 kB – soubor .htm
Stalo se na Karlově mostě, Pavel Šrut, Čítanka pro 4. ročník, Nová škola, 2003, strana 115, ISBN 80-7289-050-6
Když jsem šel po mostě,
bylo to ,
jel kolem jeden
na černém .

Řekl mi, že je
král Karel IV.
a šlehal vraníka
zlatými pruty.

Měl zlatou
na vršíčku ,
vtom kůň kopl
a hop! do .

A pán v sedle jako nic,
seděl jako .
Pak se voda zavřela…
Příště povím .