Dva husité

Báseň zarecituj členům svého týmu. Poté zkus zpaměti doplnit do básně vynechané rýmy. Do písanky zapiš, co víš o husitech, jejich zbraních a bitvách, které vedli.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/12
Anotace: Dva husité – žák doplní vynechané rýmy. Vypíše poznatky o husitech a jejich bitvách.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 32 kB – soubor .htm
Dva husité, Michal Černík, Čítanka pro 4. ročník, Nová škola, 2003, strana 137, ISBN 80-7289-050-6
Kluci, jestli to nevíte,
tak my jsme s Petrem .
Jen si hoďte po nás kámen,
nepřátel se nelekáme.

Máme řemdich, cep a pavézu
a jsme obrněni v
a za plotem, jak na hradbách,
nemáme z vás žádný .

Kluci, jestli to ,
tak my jsme s Petrem husité.
Dopadnete jako u Vítkova
a pak .