Vrbová píšťalka

Po přečtení básně k sobě přiřaď verše tak, jak jdou za sebou. Báseň se naučte ve dvojicích. Střídejte se v přednesu jednotlivých dvojic veršů.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/11
Anotace: Vrbová píšťalka – žák k sobě přiřadí verše. Ve dvojici báseň zarecituje spolužákům.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Přednáší vhodné literární texty zpaměti.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 35 kB – soubor .htm
Vrbová píšťalka, Jaroslav Seifert, Čítanka pro 4. ročník, Nová škola, 2003, strana 142, ISBN 80-7289-050-6
U potoka vrba stará
Proutek rovný jako svíčka,
Ještě v trávě leží zmrazky
A už zní to z měkké kory,
Poslední led začne pukat,
Proto zjara každá včela
Ještě jednou píseň krátce,
Nápěv je pak čím dál sladší,
Zazněl vzlyk a v téže chvíli
Napřed bíle – to jsou třešně,
A když tón se ozval znova,
A pak zněla jako flétna,