Silvestrovská

Přiřaď k sobě správné rýmy. Do sešitu zapiš, jaká nálada je typická pro poslední den v roce, a co znamená čisté áčko zahrané na trumpetu.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/10
Anotace: Silvestrovská – žák vyhledá a doplní rýmy. Zapíše dojmy z básně.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Seznamuje se se základními pojmy literární teorie. Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým, verš, sloka
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 35 kB – soubor .htm
sněží
vrcholek
zdola
kapka
sletí
Oleg
v cuku letu
áčko
áčku