Konec prázdnin

Přiřaď k sobě správné rýmy. Do sešitu si vypiš zvířata, která se v básni objevují. Báseň zarecituj ostatním spolužákům.

esf.jpg

Identifikátor materiálu: ICT - 3/1
Anotace: Konec prázdnin – žák zarecituje báseň spolužákům, přiřadí k sobě správné rýmy, vypíše zvířata, která se v básni objevují.
Autor: Mgr. Lubomír Šára
Jazyk: Čeština
Očekávaný výstup: Přednáší vhodné literární texty zpaměti. Seznamuje se se základními pojmy literární teorie.
Speciální vzdělávací potřeby - žádné –
Klíčová slova: báseň, rým
Druh učebního materiálu: Pracovní list s kontrolou
Druh interaktivity: Aktivita
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina: 9 let / 4. ročník
Celková velikost: 34 kB – soubor .htm
Metuje
vážky
moc
slavíky
nás
blikají
víc
notýsku